VEILIGHEIDS- EN TACTISCHE MARKERINGEN

SAFETY

Geteste en gecertificeerde producten

Bollé Safety ontwerpt en brengt persoonlijke beschermingsuitrusting op de markt voor de ogen voor industrieel gebruik en voldoet hierbij aan de bepalingen van de richtlijn 2016/425 en de geharmoniseerde norm EN 166:2001.
Elke product van Bollé Safety wordt getest en gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria (Certottica, INSPEC, Vincotte, enz.) volgens de van kracht zijnde Europese normen.

BASISNORMEN

EN 166 Specificaties
EN 167 Optische testmethodes
EN 168 Niet-optische testmethodes

DE NORMEN PER TYPE GEBRUIK

EN 169 Filters voor laswerk
EN 170 Filters voor ultraviolette straling
EN 171 Filters voor infrarode straling
EN 172 Beschermende zonlichtfilters voor industrieel gebruik
EN 175 Uitrustingen voor laswerken
EN 207 Veiligheidsbril LASER
EN 208 Afstelbrillen LASER
EN 379 Specificatie met betrekking tot lasfilters


De certificaten van de Bollé safety-producten voor bevestiging aan de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

MERKING VAN DE MONTUUR

Op het montuur moet verplicht het symbool CE en de identiteit van de fabrikant bevatten (logo of merknaam).
Indien de bril aan een EN-norm refereert, is het nummer van de EN-norm verplicht met de verschillende symbolen van het toepassingsgebied en de mechanische weerstand volgens de door de fabrikant gevraagde tests.

Symbolen van het toepassingsgebied:
3 Druppeltjes of spatten
4 Grove deeltjes > 5 microns.
5 Gas en kleine stofdeeltjes < 5 micron
8 Kortsluitingen
9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m.
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s.
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 120 m/s.
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s.

MERKING VAN GLAZEN

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
Niveaunummer voor filterende lenzen. De identificatie van de fabrikant (logo of markering aanbevolen door de fabrikant).

Symbolen voor de optische klasse:
1 Continue werkzaamheden
2 Periodieke werkzaamheden
3 Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen niet nodig is.

Symbolen van het toepassingsgebied:
9 Gesmolten metalen en hete vaste stoffen.
De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:
S. Versterkte duurzaamheid, biedt weerstand tegen een balletje van 22 mm en 43 g dat valt van een hoogte van 1,30 m met 5,1 m/s
F. Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 45 m/s
B. Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 120 m/s
A. Grote impact, biedt weerstand tegen een balletje van 6 mm en 0,86 g dat inslaat met 190 m/s
K. Weerstand tegen de verslechtering van de oppervlakken door fijne deeltjes (optioneel)
N. Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel)
T. De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand maakt het gebruik mogelijk voor deeltjes die met een grote snelheid inslaat  en met een extreme temperatuur.

LET OP
F. Maximale bescherming voor brillen met armen.
B. Maximale bescherming voor overzetbrillen.
A. Maximale bescherming voor gelaatsbeschermers.

Als de symbolen S, F, B en A niet gemeenschappelijk zijn voor het glas en het montuur, dient het laagste niveau gebruikt te worden.

UKCA

De UKCA-markering (UK Conformity Assessed) is een nieuwe markering die wordt gebruikt voor goederen die in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) op de markt worden verkocht. Zij geldt voor de meeste goederen waarvoor vroeger de CE-markering was vereist.

Bollé Safety bevestigt zijn engagement op het vlak van milieubescherming

Bollé Safety verplicht zich ertoe om een milieuverantwoord alternatief voor te stellen dat in dezelfde lijn ligt als de behoeften van zijn klanten.
Sinds enkele jaren verkoopt Bollé Safety zijn producten in recycleerbare, individuele zakjes.

Van de fabricage tot de logistiek

Alle producten van Bollé Safety worden onderworpen aan de REACH-reglementering (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Producten) die garandeert dat de stoffen die worden gebruikt in alle producten van Bollé Safety niet schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu.

TACTICAL

Geteste en gecertificeerde producten

Bollé Safety Standard Issue ontwerpt en verkoopt persoonlijke beschermingsmiddelen voor oogbescherming voor industrieel gebruik in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/425, en met de geharmoniseerde norm EN 166:2001. Elk product van Bollé Safety Standard Issue wordt getest en gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria (Banc Officiel d'Epreuve Saint-Etienne, BSI, INSPEC, Certtotica enz...) volgens de Europese & wereldwijde normen.

STANAG 2920 & 4296

STANAG-normen zijn militaire normen die in alle NAVO-landen worden erkend. 
 

STANAG 2920

Deze norm heeft betrekking op kogelwerende materialen en gevechtskleding. In het geval van Bollé Safety Standard Issue worden brillen en glazen onderworpen aan botsproeven met projectielen die ballistische fragmenten simuleren.

Alle proeven maken het mogelijk een V50 te berekenen die overeenkomt met de snelheid waarmee het projectiel 50% kans heeft het materiaal te doorboren. De waarde van de V50 varieert naar gelang van de aard van de materialen en dus van de kleur van de glazen.

STANAG 4296

De markering STANAG 4296 waarborgt de ballistische weerstand zoals omschreven in STANAG 2920, maar omvat tevens bepaalde gebruikscriteria (comfort, nevelreductie, krasbestendigheid, enz.) en criteria met betrekking tot het algemeen voorkomen (helderheid, compatibiliteit met andere apparatuur, enz.).

 

MIL-PRF

MIL is een evoluerende Amerikaanse militaire norm: Mil - PRF - 31013 (1996) en Mil 43511D (2006) werden vervangen door GL-PD-10-12 (2010), die vervolgens zal worden herzien en omgevormd tot MIL-PRF-32432 in 2013.

Deze militaire normen specificeren criteria waaraan producten moeten voldoen op het gebied van oogbescherming. Deze criteria betreffen met name ballistische bescherming, optische kwaliteiten, duurzaamheid van het product, enz.

De MIL-norm die door veel landen als referentienorm wordt gebruikt.