ISO 9001 CERTIFICERING

 

Onze wens om onze prestaties voortdurend te verbeteren, komt tot uiting in de implementatie, evaluatie en certificering van ons kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001 - versie 2015, met ingang van juli 2018.


Wat is de IS0 9001 standaard?​

De ISO 9001-norm stelt de organisatorische eisen vast voor het bestaan van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het biedt een kader voor een systemische aanpak van het procesbeheer dat aan uw verwachtingen voldoet en u zo goed mogelijk tevreden stelt. 


Ons kwaliteitsbeleid is gebaseerd op 5 pijlers:​

  • De onderneming ontwikkelen door innovatie, door te luisteren naar de marktvraag en door kansen te grijpen in een voortdurende dialoog met onze klanten en onze verschillende partners, met voor 2022 een bijzondere focus op RX, op de uitbreiding van kernverticals in belangrijke geografische gebieden en op het vergroten van onze merkzichtbaarheid.

 

  • Onze klanten onderscheidende en duurzamere producten aanbieden van gecontroleerde kwaliteit, conformiteit en traceerbaarheid, evenals een efficiënte en regelmatige logistieke dienstverlening.  

 

  • De duurzaamheid en zichtbaarheid van onze merken verzekeren door een sterke commerciële aanwezigheid en de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten (nieuwe RX-webshop, nieuwe B2B, nieuwe B2C/B2SME, ...)

 

  • De inzet, autonomie en levenskwaliteit op het werk van onze medewerkers aanmoedigen, door hen de voorwaarden en middelen te bieden voor hun bekwaamheid en efficiëntie.

 

  • Ons kwaliteitsbeheersysteem uitbreiden met onze ESG-benadering op basis van 2 pijlers:
    • Meten en minimaliseren van onze milieu-impact in onze waardeketen
    • Duurzame relaties met onze leveranciers verzekeren en zorgen voor ethische werkpraktijken.