Tactische hulpverleners zijn zeer kwetsbaar voor oogletsels

Zo kan een soldaat dagelijks strijden tegen zandstormen en droge winden, steeds bedacht op het gevaar van springstofontploffingen en aanvallen. Hoewel van tactische omgevingen doorgaans wordt gedacht dat ze zich in een oorlogsgebied bevinden, komen ze ook voor in alledaagse omgevingen in onze straten. Eerste hulpverleners, zoals politieagenten, staan elke dag op hun werk voor onverwachte uitdagingen, van optreden tegen gewelddadige mensen tot mensenmassa's in bedwang houden en rellen voorkomen. Reddingswerkers reageren op gevaarlijke situaties en mensen in moeilijkheden in vijandige omgevingen.

Onbevreesde mensen riskeren elke dag hun leven om de straten, hun medeburgers, en hun land te beschermen. In crisistijd kunnen de gevolgen ernstig zijn, waaronder gewonden en doden.

Helder zicht en precisie zijn essentieel om een missie tot een goed einde te brengen, maar oogletsels komen in tactische gebieden ook veel voor. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidsbrillen met ballistische eigenschappen zijn essentieel voor deze gevaarlijke situaties.

 

De belangrijkste spelers op tactisch gebied en hoe ze op een crisis reageren

Krijgsmacht

Soldaten ondergaan een slopende training en riskeren hun leven om hun land te beschermen. De moderne soldaat kan ook betrokken zijn bij antiterroristische operaties, rampenbestrijding, en vredeshandhaving, die allemaal tactische planning vereisen.

De Verenigde Staten hebben wereldwijd het grootste militaire budget en gaven in 2019 732 miljard uit. De top vijf landen in de wereld, na de VS, die het meest aan defensie uitgeven zijn China, India, Rusland en Saoedi-Arabië. Maar China heeft het grootste aantal militairen, met meer dan 2 miljoen soldaten, tegen ongeveer 1.3 miljoen Amerikaanse soldaten.

De strijdkrachten zijn zeer onderhevig aan verwondingen door allerlei oorzaken. Een recent onderzoek waarbij gekeken werd naar oogverwondingen opgelopen door Israëlische verdedigingstroepen vond dat ontploffingen de meeste verwondingen veroorzaakten, gevolgd door granaatscherven en schotwonden. Elitetroepen komen in nog hachelijker situaties terecht, zoals bij luchtoperaties, contra-terrorisme, en geheime operaties.

Politiemacht

 

Rechtshandhaving is een steeds complexer geworden met uitgebreide taken en bedreigingen. Uit de volgende studie van het Niosh blijkt dat politieagenten drie keer meer kans hebben om gewond te raken dan alle andere werknemers in de V.S. In 2019 waren er bijna 700.000 voltijds ordehandhavers werkzaam in de Verenigde Staten. Federale ordehandhavers omvatten alles van de National Park Service tot de FBI.

Rellen en protesten bedwingen kan dodelijk zijn. Politieagenten kregen klappen met knuppels, moersleutels en vlaggenmasten en werden bespoten met pepperspray tijdens de bestorming van het V.S. Capitool in januari. Meer dan 58 agenten raakten gewond, onder meer omdat ze naar beneden werden geduwd, vertrapt en geslagen. 

Onderzoekers van het National Institute for Occupational Safety and Health ontdekten dat mishandelingen en gewelddadige handelingen de grootste oorzaak van verwondingen waren bij de ordehandhavers, gevolgd door verwondingen als gevolg van lopen of andere repetitieve bewegingen, en transportongevallen.

 

Reddingswerkers

Brandweerlieden, zoek- en reddingsteams, paramedici, en hulpverleners vormen de eerste hulpverleners in tijden van crisis en noodsituaties. Gezien de aard van hun functie zijn ze zeer kwetsbaar voor verwondingen, onder meer door fysieke inslagen     en chemische en biologische blootstellingen.

 In 2019 waren er meer dan 60.000 verwondingen van brandweerlieden in de V.S. Ze hebben te maken met rook- en gasinhalatie, maar worden ook blootgesteld aan veelvoudige gevaren en besmettelijke ziekten. Gespecialiseerde spatbrillen en ruimzichtbrillen zijn essentieel om de ogen van reddingswerkers te beschermen.

Tactische situaties

Slagvelden

Over de hele wereld wordt nog steeds gevochten in oorlogssituaties, van het Iraakse conflict tot het Kivu-conflict in de Democratische Republiek Congo. Slagvelden, waar soldaten te maken krijgen met explosieven, granaatscherven en granaten, zijn een belangrijke oorzaak van oogletsels. In recente oorlogen zijn oogwonden opgelopen tijdens gevechten gestegen van ongeveer twee procent in WO I tot bijna dertig procent in oorlogen in Irak en Afghanistan.

Verwondingen door binnendringend glas en andere rondvliegende brokstukken kunnen een litteken achterlaten en zo het gezichtsvermogen aantasten. Als het voorwerp in het oog terechtkomt, kan het de iris of de lens beschadigen en leiden tot blindheid of verlies van het oog.

Uit een recente studie bleek dat explosieve wapens de belangrijkste oorzaak waren van oorlogsgerelateerde oogwonden in Damascus tijdens de Syrische Crisis. De belangrijkste oorzaak was geïmproviseerde explosieven (IED's), gevolgd door mijnen en raketten. Oogbescherming met ballistische eigenschappen is essentieel om deze catastrofale verwondingen te voorkomen.

Rellen en menigtes in toom houden 

Vreedzame protesten kunnen omslaan in rellen wanneer eigendom wordt vernield, wapens worden gebruikt, of mensen gewond raken of gedood worden. Zodra een oproer begint, worden mensen niet langer beschermd door het Eerste Amendement en moet de politie ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen.

Politiediensten moeten goed uitgerust zijn om deze gevaarlijke situaties te beheersen en zichzelf te beschermen. Projectielen zoals stenen en flessen kunnen een ernstig hoofdletsel en schade aan de ogen toebrengen, met verlies van gezichtsvermogen tot gevolg.

Bescherming van de ogen van tactische hulpverleners

Van de krijgsmacht en de politiediensten tot reddingswerkers, tactisch werk is gevaarlijk maar essentieel. Goed zien is belangrijk in intense situaties waar veel dingen tegelijk gebeuren en fouten fataal kunnen zijn. Veiligheidsbrillen zijn de belangrijkste bescherming op tactisch gebied, waar oogletsel en blindheid reële risico's zijn. Door te kiezen voor doeltreffende, hightech brillen met ballistische eigenschappen worden kwetsbare en waardevolle ogen beschermd en kunnen tactische werkers hun belangrijke missies blijven volbrengen.