VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

KWALITEITSBELEID 

 

  • Deze onderneming verbindt zich ertoe uitsluitend veiligheidsuitrusting en/of aanverwante diensten te leveren die volledig voldoen aan de normen en voorschriften en aan de eisen die met betrekking tot deze producten en/of aanverwante diensten worden gesteld. Waar nodig zal dit bedrijf actuele technische dossiers en bijbehorende documentatie bijhouden om ervoor te zorgen dat informatie over de naleving van de regelgeving op verzoek kan worden verstrek.

 

  • Wanneer producten afkomstig zijn van externe organisaties die technische dossiers met betrekking tot de aangeboden producten bijhouden, vraagt dit bedrijf om bevestiging dat deze dossiers actueel en volledig zijn, passende informatie bevatten over de conformiteitsbeoordeling en, indien van toepassing, certificaten van naleving van de regelgeving, en neemt het alle nodige maatregelen om de geldigheid te bevestigen van de nalevingsdocumentatie die in het bezit is van die externe leverancier met betrekking tot de producten die worden aangeschaft

 

  • Wanneer diensten worden verleend met betrekking tot veiligheidsapparatuur die afkomstig is van externe organisaties, behoudt dit bedrijf de goedkeuring van de fabrikant dat de verleende diensten worden beoordeeld en goedgekeurd door de externe organisatie.